Yoke: New York Siberian Salsa Swing7th Floor
Chernoi
Cognac
Do Sred
Doroga (Muddy Road)
I'm Not Always Happy
Kakprosto
Latinskaya
Pora (It's Time to Realize)
Segodnya (Today)
Shito-Krito
Skoro
Svechka
Vinegar
ZdravsdvuiteLatest CD "Skora" now on sale at CDBaby

 


Lyrics